top of page

Snatam Kaur

Light of the Beloved Tour

Palais 12/Paleis 12 - Brussels

April 2nd  2018- 19h00

Within Palais 12 we create a small theatre, a black box, very cozy, intimistic.  The acoustics are amazing, together we create an atmosphere of unity and Snatam will create the most loving energy as soon as she gets there.

Oktober 2016 - wat een magie, de avond met Snatam Kaur - het was 6 jaar geleden dat ze in België was en er hing nog wat spanning rond de aanslagen in Brussel, maar die verdwenen helemaal in het lichtbad en de harten die steeds meer open gingen en steeds meer straalden....   Wij kijken allemaal uit naar haar volgende  concert - en hopen jou daar ook te zien!

 

Concert, chant feest, muzikale groep meditatie, een yoga les in melodie...wat is nu eigenlijk de beste manier om een live concert van Snatam Kaur te omschrijven? Het is dit allemaal en nog veel meer..... Mis dit zeker niet!

Snatam Kaur is een bezielde zangeres en violiste, een vrouw met een zachtheid die elke mens raakt.  Snatam's goddelijk melodisch songs, gebaseerd op traditionele Sikh mantra's worden naar een hoger niveau gebracht door de Engelse verzen die de betekenis van de "heilige klanken" uitdrukken. Dit helpt het publiek om zich er ook emotioneel mee te verbinden.

 

Snatam begeleidt zichzelf op harmonium, guitaar en viool. Vaak brengt zij haar publiek in pranayama (yogi ademhaling) of laat ze iedereen rechtstaan voor wat stretching, wat dan vaak uitmondt in een "sacred dance".  Tegen het eind van de avond ken je het grote comsische geheim: devotionele muziek is geweldig.

Sat Nam!

 

Haar oprechtheid & diepe engagement is duidelijk voelbaar in haar muziek, het is geworteld in een leven vol toewijding. Ieder concert met haar is een boodschap en ervaring van vrede. De muziek en de chants dringen in de harten van de mensen binnen en laten ons de vrede in onszelf ervaren. 

Voor Snatam zijn de Sacred chants van de Sikhs evenals de chants van andere geloven, een belangrijke uitdrukking voor heling, vrede en sociale verandering en ze stimuleert eenieder om hieraan, op zijn/haar eigen manier, een steentje bij te dragen. Veel van haar songs zijn oude chants gezongen in Guumukhi, de Heilige taal van de Sikh. Andere zijn in het Engels, wat een brug maakt tussen twee werelden. 

Snatam Kaur werd in 1972 geboren in Trinidad Colorado, groeide op in de Sikh traditie van de beroemde Kundalini Yoga meester, Yogi Bhajan. Haar jeugd bestond voor een groot deel uit yoga, meditatie en chanting. Op een dag, nog voor ze twee jaar was, begon ze middenin een les te tateren. Yogi Bhajan stopte met spreken, bekeek haar en zei : ’ Jouw periode om les te geven, komt nog kleintje’ En die voorspelling klopte helemaal, Snatam leert nu Yoga, chants & meditatie aan kinderen & volwassenen.
 

Binnen de zaal van Paleis 12 creëren wij een kleine intimistische zaal, een "blackbox" warme setting, geweldige akoestiek en de fijne sfeer van verbinding creëren wij samen.  De energie wordt meteen neergezet door Snatam zelf ....   


Regular Tickets: 35 - 45- 55 - 60 - 65 - 75euro
At the door: 45 - 55 - 65 - 70 - 75 - 85euro


Children under 3 years, no chair - for free
Children up to 12 years - 15euro
Children between 12-18 years - 50% 

The reduction for children (15euro or 50%) is not valid on Cat 1 tickets though

"Bring your own yoga mat" - dit zijn een beperkt aantal tickets, waar je helemaal vooraan kan zitten, mits je deze categorie kiest en je eigen matje en/of kussen meebrengt - UITVERKOCHT

 

We create a room within a room - in the big room of Palais12 we will create a small intimate setting, a blackbox... we create the atmosphere and Snatam herself will put down the right energy from the start.....

October 2016 - what a magical evening with Snatam Kaur!  It was 6 years ago since she first came to Belgium and you could still feel the tension from the attacks in Brussels - but all of that faded away in that beautiful light bath that was created and the hearts opening more and more....  We are so looking forward to her next concert and hope to BE there with you...

Concert, chantfest, musical group meditation, a yoga class in melody... how best to describe a live performance by Snatam Kaur and her band? It’s all of these things and more.  Crystalline and radiant, Snatam’s voice is redolent of the simple yet powerful truth of the heart.

Snatam’s divinely melodic songs based on traditional Sikh mantras are augmented by simple, heartfelt English verses that express the meanings these sacred syllables hold and help the audience forge their own emotional connection.

 

Snatam accompanies herself on harmonium (Indian pump organ), as well as violin and guitar. The harmonium and tablas ground the sound in Punjabi Sikh musical tradition, but the music also has a decidedly Western flavor. Most of the concert songs are done in the call-and response kirtan tradition, which builds an energetic momentum that palpably fills each concert space.

Snatam often leads audiences in a round of pranayama (yogic breathing) or gets everyone on their feet for a stretching exercise that soon becomes a sacred dance. By the end of the night you will be let in on a great cosmic secret: devotional music is fun.

We create a small, warm atmosphere within Palais 12, an intimistic separate space...

 

 

Fr - Concert, fête en chansons, groupe de méditation musicale, cours de yoga en musique… comment décrire au mieux une représentation de Snatam Kaur et de son groupe de musiciens ?  C’est tout cela à la fois et bien plus.  Cristalline et chaude, la voix de Snatam évoque la simplicité profonde de la vérité du cœur.

 

Les très belles chansons mélodieuses de Snatam sont basées sur des mantras traditionnels sikhs et sont enrichies de très belles paroles en anglais qui traduisent la signification des syllabes sacrées et qui aident l’audience à se connecter à ses propres émotions.

 

Snatam s’accompagne elle-même à l’harmonium, ainsi que d’une guitare et d’un violon.  L’harmonium et les tablas ancrent les sons dans la tradition musicale sikh du Penjab et cette musique a également des sonorités occidentales. La plupart des concerts se modulent sur la tradition des kirtans sur le mode « appel et réponse” ce qui produit un élan dynamique qui est clairement palpable dans l’air de chaque concert.

 

Snatam guide souvent l’audience dans une session de pranayama (le yoga du souffle) ou invite chacun à se lever pour quelques exercices d’étirements qui souvent se transforment en danse sacrée.  A la fin de la soirée, vous aurez pénétré au sein d’un grand secret cosmique : la musique dévotionnelle c’est la joie.

Sat Nam!

 

Dans le Palais 12 une salle plus petite, intimistique, chaleureuse sera créée...

 

 
 

Date:  (Easter) Monday, April 2, 2018 - 19h00

 

Place:  Palais 12/Paleis 12, avenue de Miramar  - 1020 Brussels

 

Regular Tickets: 35 - 45- 55 - 60 - 65 - 75euro

At the door: 45 - 55 - 65 - 70 - 75 - 85euro

 

Children under 3 years, no chair - for free

Children up to 12 years - 15euro

Children between 12-18 years - 50% 

Please note that the reduction (15euro or 50%) is only valid on Cat 2, 3, 4 , 5 & "Bring your own yoga mat" tickets.

 

Korting voor kinderen (15euro of 50%) geldt enkel voor Cat 2, 3, 4, 5 & "Bring your own yoga mat" tickets

 

Veuillez noter que la réduction (15euro our 50%) n'est valable que sur les tickets Cat 2, 3, 4, 5 & "Bring your own yoga mat"

"Bring your own yoga mat" - this is a limited number of tickets where you can sit right in front of the stage, if you purchase this particular ticket and bring your own yoga mat and cushion....   SOLD OUT!

We create a small, warm atmosphere within Palais 12, an intimistic cozy space...

bottom of page