top of page

ABOUT US

Soul Happenings organiseert bezielde concerten, mantra concerten, wereld muziek, muziek die raakt, je in vervoering brengt, je dichter bij jezelf brengt.   

Wij willen vreugde brengen, mensen verbinden, mensen raken, harten openen, bruggen slaan, eenheid creëren....

Soul Happenings is organising concerts with a "soul", mantra concerts, world music, music that touches you, that moves you, brings you closer to yourself.  

We want to bring happiness, connect people, touch people, open hearts, make bridges and create a feeling of unity....

bottom of page