top of page

Verbinden, samen zijn en doen

Wij willen mensen verbinden, met elkaar en met zichzelf.  Mensen weer in contact brengen met zichzelf, met hun innerlijke kracht, helpen om weer dicht bij jezelf te komen, rust te vinden, warmte te voelen en je laten beseffen dat we allemaal op de één of andere manier wel op zoek zijn.  Dat we uiteindelijk allemaal gelijk zijn, met onze mooie verschillen.  Laat ons samen verdraagzaam zijn naar elkaar, naar andere culturen, andere overtuigingen, visies, levenswijzen.  Elkaar ontmoeten in het gemeenschappelijke en groeien & steunen in de verschillen....


Mensen verenigen in muziek én in stilte is een fantastische manier om dit allemaal te bereiken.  Je ervaart de vreugde van het samen zijn, het zingen en door de stilte die vaak ontstaat tijdens dit soort concerten kom je ook weer heel gemakkelijk in je centrum, je innerlijke kracht.  Onze concerten zijn bedoeld als hart-openers....


Op die manier willen we mensen ondersteunen in hun bewustwordingsproces, hun eigen helingsproces bevorderen door technieken aan te reiken die zowel op lichaam als op de geest inwerken.  We werken zo preventief in op vereenzaming, depressie, burn-out, zelfmoord,...


Samen komen, met een open hart is al een eerste stap naar een vreugdevol leven....

bottom of page