top of page

New Year's Eve Mantra Celebration met Jyoti

Een mooie manier om het jaar af te ronden, afscheid te nemen van wat was en met een open hart te verwelkomen wat is en komt.  
We zingen mantra's, doen een ritueel, genieten samen van een vegetarische maaltijd en we stappen op die manier samen het nieuwe jaar in.
 
This is a wonderful way to end this year, to let go all that belongs to the past, and to welcome with an open heart all that is and that is yet to come.
We'll sing mantra's, do a ritual, enjoy a vegetarian meal together and as such we'll step into the new year.

 

Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig inschrijven als je erbij wil zijn.

31 december 

We starten om 20uur en ronden af om 1uur

Voor meer info & bevestiging deelname - mailbottom of page